Artists

Dana Sherwood


Title: Bacchanalia


www.danasherwoodstudio.com

Migle Narbutaite

Lost suitcase causes not only a sense of nakedness
but a major change in planned agenda, particularly
in Islamic country where specific cultural norms
and 49’C outside imprison at hotel.

Physical dependence for material things,
 makes feeling of nakedness.
The “life on the suitcase” learned to
to live with only most important things,
 what gave me a sense of freedom.

(4 images of 4)
120mm color film
Abu Dhabi, JAE
2010

www.miglenarbutaite.com

Ulrike Feser

Title: Arret la machine

sammen med Nicolas Siepen og Tim Stüttgen

www.ulrikefeser.net

Tim Stüttgen

Nicolas Siepen

Title: Arret la machine

sammen med Ulrike Feser og Tim Stüttgen.

Ánde Somby

Richard Launder


Title: Travels with my Granny & other memory-imprints…

Documentation photo: Migle Narbutaite 

Margrethe Pettersen

http://margretheart.blogspot.no/

Jeremy Welsh


Title: Immemorial

Documenatation photo: Migle Narbutaite. 

Tor Jørgen van Eijk

About video.

video is an autonomous language with its unique set of parameters from where all video art originates:

i.e. video as a recording device of time instead of action- argues video arts tendencies to be slow, boring and without much happening.

Video as a conceptual device- neither praised nor ridiculed by the artist´s technical abilities or lack of such abilities.

Video as an extension of the body- argues the selfcontained narcissism within the medium.

Video after MTV- argues video arts coherence of an artistic idea unrestrained by a seductive and commercial demand for a visual representation of an audible medium.

Video after Big Brother- argues that with the last decade`s sudden omnipresence of reality shows, videoartists are obliged to present the idea of television with a significant rather than staged reality.

Video after YouTube- embracing YouTube and its counterparts for achieving the utopian idea of television, as a transmitter and receiver of language.

Tor Jørgen van Eijk. January 2008.

Håvard Stamnes

www.howardstamnes.com

Duncan Higgins

Hege Wagtskjold Eriksen

 

visual performance artist.
Materials and props are chosen for each performance.

My works exists in and revolves around the situation that becomes when I meet the audience.

Marit Victoria Wulff Andreassen


Title: Tro, håp  og kjærlighet.

www.maritvictoria.com

Photo: Migle Narbutaite.

Tove Kommedal


Tittel: JUST IN CASE

Jeg jobber prosjektbasert med skulpturelle installasjoner, sosiopolitisk- og relasjonell estetikk.
Prosjektene mine tar utgangspunkt i spenningsfeltet mellom det emosjonelle og det rasjonelle.
Tilnærmingen min kan være konseptuell eller gjennom møter med materialet.
Jeg er opptatt av estetisk- erfaring og erkjennelse – i dette har jeg et ønsker om å røre ved en allmennmenneskelig
essens. Jeg undersøker stedsspesifikke materialer og utvikler det billedmessige potensial i forhold til kontekst.
Jeg leter ikke etter konkrete svar eller løsninger, men ønsker å åpne opp for en diskurs mellom materiale, form og
mening.

 

Tove Kommedal


www.tovekommedal.com

Hilde Hauan Johnsen

 


Forheng, 2012, fra serien Behind The Curtain
Idé: Hilde Hauan Johnsen
Foto: Enok Karlsen
Digital assistanse: Jeanett Goodwin
Tilrettelegger for veving: Ulla Faartoft, Innvik Sellgren
Vevd ved Innvik Sellgren AS
(H 330 x B150)cm

www.hildehauanjohnsen.no

Leander Djønne

Sindre Foss Skancke

http://sindrefossskancke.com/

Nina Björkendal


Tittel: Monument

Mitt arbeid dreier seg om mennesket og hvordan det speiler seg, interagerer og forholder seg til miljøet rundt. Hva får oss til å føle tilhørighet til andre mennesker, tiden og naturen? Vår tid i informasjonsalderen har blitt diagnostisert som en tid der alt eksisterer samtidig og at det ikke finnes noen form for ”nå”. Vi har mulighet at bygge vår egen identitet, men personligheten er et relativt begrep i konstant forandring. Jeg prøver å arbeide rundt dette og se på hvordan individet kan finne sin plass, eller forsvinne i den store sammenheng. Jeg er nysgjerrig på hvilken måte vi henger sammen, og om det i det hele tatt er noe som kan kalles originalt. Gjennom undersøkelser rundt båndet mellom gruppe og individ i forhold til forandring, vill jeg gjennom min kunst berøre emner innenfor utopi, økologi, effektivitet, nytte, verdier, og ulike former for samarbeid.

Dokumentasjonsfoto: Migle Narbutaite. 

Ragnhild Ohma


Tittel: Selvportrett, mellom klokken og sengen


http://www.ragnhildohma.no/

Suvi Nieminen

 

Title: Hold

 

Documentation photo: Migle Narbutaite

Martin Woll Godal

«Balance, repetition, composition … an underlying sense of the way it all fits together …» sitat: the Books, smells like content

http://www.wollgodal.com/

Salvador Dalí

Les Songes Drôlatiques De Pantagruel
1973

Litografi

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dalí

Trine Hylander Friis

 


Untitled, 2011

Inkjet print

60 x 89 cm

Se også performance med Janna Thöle-Juul.

 

http://trinehylanderfriis.com/