Mirjam Raen Thomassen

 

Tittel: Texere
Hvordan evner mennesket å lese verden rundt seg? Hva er det som skal til for at noe blir leselig? Verbet «å lese» (av latin legere) har etymologisk opphav i «å plukke ut, samle sammen».

Jeg er opptatt av hvordan språkets betydninger forandres i ulike kontekster. De ulike lagene med betydninger åpner opp for flere aspekter. Det umiddelbare kan synes herlig eller banalt, men likevel kan det være rom for dypere refleksjon. Den visuelle og sanselige erfaringen er her viktig: nærværet, tilstedeværelsen, og relasjonen til våre omgivelser, det å være være tilstede i nuet; her – nå – dette.
Documentation photo: Migle Narbutaite