Tove Kommedal


Tittel: JUST IN CASE

Jeg jobber prosjektbasert med skulpturelle installasjoner, sosiopolitisk- og relasjonell estetikk.
Prosjektene mine tar utgangspunkt i spenningsfeltet mellom det emosjonelle og det rasjonelle.
Tilnærmingen min kan være konseptuell eller gjennom møter med materialet.
Jeg er opptatt av estetisk- erfaring og erkjennelse – i dette har jeg et ønsker om å røre ved en allmennmenneskelig
essens. Jeg undersøker stedsspesifikke materialer og utvikler det billedmessige potensial i forhold til kontekst.
Jeg leter ikke etter konkrete svar eller løsninger, men ønsker å åpne opp for en diskurs mellom materiale, form og
mening.

 

Tove Kommedal


www.tovekommedal.com