Nina Björkendal


Tittel: Monument

Mitt arbeid dreier seg om mennesket og hvordan det speiler seg, interagerer og forholder seg til miljøet rundt. Hva får oss til å føle tilhørighet til andre mennesker, tiden og naturen? Vår tid i informasjonsalderen har blitt diagnostisert som en tid der alt eksisterer samtidig og at det ikke finnes noen form for ”nå”. Vi har mulighet at bygge vår egen identitet, men personligheten er et relativt begrep i konstant forandring. Jeg prøver å arbeide rundt dette og se på hvordan individet kan finne sin plass, eller forsvinne i den store sammenheng. Jeg er nysgjerrig på hvilken måte vi henger sammen, og om det i det hele tatt er noe som kan kalles originalt. Gjennom undersøkelser rundt båndet mellom gruppe og individ i forhold til forandring, vill jeg gjennom min kunst berøre emner innenfor utopi, økologi, effektivitet, nytte, verdier, og ulike former for samarbeid.

Dokumentasjonsfoto: Migle Narbutaite.