Locations

Gamle Yrkesskolen Opheimsgata 2
Importkaia
Butikklokale Tyssedalsvegen 2
NVIM Folgefonngata 11
Hjøllo 15, Odda (denne adresse bare på lørdag den  13.oktober kl 14-16)